Przekłady

Podobnie z czynami szlachetnymia1: 2 te jawne – lecz i te, z którymi jestb inaczej, ukryte pozostać nie może3c.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "τα καλα εργα" [ta kala erga] - dobre dzieła, piękne dzieła i nie występuje rodzajnik "τα" [ta]; w N/A "τα εργα τα καλα" [ta erga ta kala] - dzieła dobre, dzieła piękne;
2 w N/A nie występuje słowo "εστιν" [estin] - jest;
3 w TR występuje lekcja "δυναται" [dynatai] - może; w BT i N/A "δυνανται" [dynantai] - mogą;

Słowniki:

a <2570> piekne, dobre, godne, szlachetne;
b <2192> mieć, posiadać;
c <1410> móc, być w stanie, być możliwym;