Przekłady

jedyny, który maa nieśmiertelność, który mieszka w światłościb niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział ani zobaczyć nie możec; Jemu cześćd i moce wiecznaf. Ameng.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 33:20: Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu; Psalmu 102:13: Ale Ty, Panie, trwasz na wieki, A pamięć o tobie z pokolenia w pokolenie; Psalmu 104:2: Przyodziewasz się światłością jak szatą, Niebiosa rozciągasz jak kobierzec. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <2192> mieć, posiadać;
b <5457> światło, blask, źródło światła;
c <1410> móc, być w stanie, być możliwym;
d <5092> wartość, szacunek, zaszczyt, honor;
e <2904> moc, siła, panowanie;
f <166> wieczny, nieskończony;
g <281> Amen; Hebr. "אָמֵן" (amen) - zaprawdę, naprawdę;