Przekłady

Tymoteuszua! Strzeżc tego, co ci powierzono1b, unikajd pospoliteje, pustej mowyf i sprzecznych twierdzeńh rzekomejg naukii,

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "παρακαταθηκην" [parakatathēkēn] - strong 3872; w BT i N/A "παραθηκην" [parathēkēn] - strong 3866;

Słowniki:

a Tymoteusz - czczący Boga;
b lokata, depozyt, kaucja;
c zachować, strzec, obserwować;
d odwrócić się, opuścić;
e profanujący, pospolity, dostępny dla wszystkich, nieczysty;
f pusta mowa, bezwartościowy bełkot;
g opozycja, przeciwstawienie się;
h fałszywie nazywany, mający kłamliwe imię;
i poznanie, wiedza, nauka, mądrość;