Przekłady

Tymoteuszua! Strzeżc tego, co ci powierzono1b, unikajd pospoliteje, pustej mowyf i sprzecznych twierdzeńh rzekomejg naukii,

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "παρακαταθηκην" [parakatathēkēn] - strong 3872; w BT i N/A "παραθηκην" [parathēkēn] - strong 3866;

Słowniki:

a <5095> Tymoteusz - czczący Boga;
b <3872> lokata, depozyt, kaucja;
c <5442> zachować, strzec, obserwować;
d <1624> odwrócić się, opuścić;
e <952> profanujący, pospolity, dostępny dla wszystkich, nieczysty;
f <2757> pusta mowa, bezwartościowy bełkot;
g <477> opozycja, przeciwstawienie się;
h <5581> fałszywie nazywany, mający kłamliwe imię;
i <1108> poznanie, wiedza, nauka, mądrość;