Przekłady

ciągłe utarczki1a ludzi spaczonychb na umyślec i wyzutychd z prawdy, którzy sądząe, że z pobożnościg można ciągnąć zyskif. Od takich odstąph2.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "παραδιατριβαι" [paradiatribai]; w N/A "διαπαρατριβαι" [diaparatribai];
2 w N/A nie występuje lekcja "αφιστασο απο των τοιουτων" [afistaso apo tōn toioutōn] - odstąp od takich, odejdź od takich;

Słowniki:

a ciągłe utarczki, ciągłe kłótnie, bezużyteczne debata;
b rujnować, niszczyć, gubić, uszkadzać;
c umysł, zdolność rozumowania, pojmowanie;
d pozbawiać, zatrzymywać, odmawiać, oszukiwać;
e wnioskować, sądzić, zakładać, uważać;
f zarobkowanie, źródło zysku;
g pobożność, nabożność;
h odstąpić, odejść;