Przekłady

Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie,