Przekłady

Ty więc, moje dziecko, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie,