Przekłady
Przekład dosłowny:

Ty więc, moje dzieckoa, wzmacniaj sięb w łascec, która jest w Pomazańcud Jezusiee,

Przekład literacki:

Ty więc, moje dzieckoa, wzmacniaj sięb w łascec, która jest w Chrystusied Jezusiee,

Słowniki:

a dziecko, potomek;
b wzmocnić, nabrać mocy, umocnić się;
c niezasłużona korzyść, dar;
d PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
e Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;