Przekłady

z łagodnością1a wychowującyb krnąbrnychc - bo może2 czasem Bóg da im żald ku poznaniue prawdy

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "δε" [de] - zaś, zaś - strong 1161; w N/A "τε" [te] - zarówno, także - strong 5037;
2 w TR i BT występuje lekcja "δω" [dō] - dałby; w N/A "δωη" [dōē] - oby dał;

Słowniki:

a <4236> łagodność, uprzejmość;
b <3811> dyscyplinować, wychowywać, karcić;
c <475> sprzeciwiać się, układać siebie przeciw, ustawiać siebie w opozycji;
d <3341> zmiana myślenia, żałowanie, żal, opamiętanie się, pokutowanie;
e <1922> poznanie, wiedza, rozeznanie, rozpoznanie;