Przekłady
Przekład dosłowny:

Ja więc1 oświadczama w obliczub Boga i Pana2c, Jezusad Pomazańcae3, który będzief sądziłg żywych i umarłychh podczas4 objawienia sięi Jego i Jego Królestwa:

Przekład literacki:

Ja więc1 oświadczama w obliczub Boga i Pana2c, Jezusad Chrystusae3, który będzief sądziłg żywych i umarłychh podczas4 objawienia sięi Jego i Jego Królestwa:

Komentarz:

1 w N/A nie występuje lekcja "ουν εγω" [oun egō] - więc ja;
2 w N/A nie występuje lekcja "του κυριου" [tou kyriou] - Pana;
3 w TR i BT występuje lekcja "ιησου χριστου" [iēsou christou] - Jezusa Pomazańca; w N/A "χριστου ιησου" [christou iēsou] - Pomazańca Jezusa;
4 w TR i BT występuje lekcja "κατα" [kata] - podczas - strong 2596; w N/A "και" [kai] - i - strong 2532;

Słowniki:

a zaświadczać, uroczyście świadczać;
b w obecności, przed obliczem, wobec;
c pan, władca, rządca;
d Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
e PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
f zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;
g sądzić, potępić;
h martwy, śmiertleny, trupi;
i objawienie się, pokazanie się;