Przekłady

Pozdrów Pryskęa i Akwilęb oraz dom Onezyforac.

Słowniki:

a Pryska,. Pryscylla; Imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od "priscus" [priskus] - stary, dawniej używany; surowy, poważny;
b Akwila; Imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od słowa Aquila [Akuila] - orzeł;
c Onezyfor - przynosić korzyść;