Przekłady
Przekład dosłowny:

Paweła, sługaa Boga, a wysłannikc Jezusad Pomazańcae ze względu na wiaręf wybranych Bożych oraz dogłębne poznanieg prawdy, która jest zgodna z pobożnościąh,

Przekład literacki:

Paweła, sługaa Boga, a apostołc Jezusad Chrystusae ze względu na wiaręf wybranych Bożych oraz dogłębne poznanieg prawdy, która jest zgodna z pobożnościąh,

Słowniki:

a Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
b niewolnik, sługa;
c posłaniec, wysłannik, delegat, apostoł;
d Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
e PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
f wiara, wierność, zaufanie;
g poznanie, wiedza, rozeznanie, rozpoznanie;
h pobożność, nabożność;