Przekłady

Paweł, sługa Boga, a apostoł Jezusa Chrystusa ze względu na wiarę wybranych Bożych oraz dogłębne poznanie prawdy, która jest zgodna z pobożnością,