Przekłady

Wielu jest bowiem i1 niekarnycha, rozgadanychb, zwodzicieli, zwłaszcza tych spośród obrzezanych2;

Komentarz:

1 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 w TR i BT nie występuje rodzajnik "της" [tēs];

Słowniki:

a <506> niepodporządkowany, niekarny, buntujący się, niesformy;
b <3151> próżno mówiący, czczo mówiący;