Przekłady

którym trzebaa zatykać ustab, gdyż oni całe domy wywracając, nauczając czego nie trzeba dla brudnegod zyskue.

Słowniki:

a <1163> trzeba, być koniecznym, być nieuniknionym, musieć;
b <1993> zatykać usta, wkładać kaganiec, uciszać;
c <396> wywracać, przewracać, obalać;
d <150> haniebne, wstydliwe;
e <2771> zysk, korzyść;