Przekłady

Świadectwoa to jest prawdziweb. Z tego powoduc karćd ich surowoe, by byli zdrowif w wierzeg

Słowniki:

a <3141> świadectwo, dowód, zeznanie;
b <227> prawdziwe, nieukryte, prawdomówne, szczere;
c <156> przyczyna, powód, odpowiedzialność;
d <1651> upomnieć, wystawić, wyeksponować, zawstydzić, ganić, karcić;
e <664> surowo, rogo, ostro;
f <5198> być zdrowym, mieć się dobrze;
g <4102> wiara, wierność, zaufanie, poręka;