Przekłady

Dla czystych wszystko wprawdzie jest czystea, dla skalanychb zaś i niewierzącychc nic nie jest czystea, ale skalaneb są zarówno ich umysłd, jak i sumieniee.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "μεν" [men] - wprawdzie, prawdziwie;
2 w TR i BT występuje lekcja "μεμιασμενοις" [memiasmenois]; w N/A "μεμιαμμενοις" [memiammenois];

Słowniki:

a <2513> czysty, nieskalany;
b <3392> plamić się, zanieczyszczać się, kalać się;
c <571> niewierzący, niewierny, bez wiary, bez ufności, nieufny;
d <3563> umysł, zdolność rozumowania, pojmowanie;
e <4893> sumienie, świadomość;