Przekłady

Utrzymująa, że znają Boga, lecz swoimi uczynkamib zapierają sięc Go — są obrzydliwid, nieposłusznie i niezdolnig do żadnego dobregoh dziełab.

Słowniki:

a <3670> wyznawać, przyznawać, uznawać, pochwalać;
b <2041> czyn, dzieło, działanie;
c <720> wypierać się, odrzucać, zaprzeczać;
d <947> obrzydliwy, budzący wstręt;
e <545> nieposłuszny, nieuległy;
f <18> wewnętrznie dobry, dobry z natury, mający dobry charakter;
g <96> niewypróbowany, zdyskwalifikowany, niezdatny;