Przekłady

z powodu nadzieia życia wiecznegob, które przed wiecznymi czasamie przyobiecałc niekłamiącyd Bóg,1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do IV Księgi Mojżeszowej 23:19: Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, a nie spełnia? (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1680> nadzieja, oczekiwanie;
b <166> wieczny, nieskończony;
c <1861> przyznawać, wyznawać, obiecywać;
d <893> niekłamliwy, prawdomówny;
e <5550> czas, pora;