Przekłady

a we właściwym czasieb objawiła swoje Słowo w głoszeniuc, które zostało mi powierzoned z rozkazue Boga, naszego Zbawcyf

Słowniki:

a <5319> objawić, uczynić wiodcznym, objawic, wyjawić;
b <2540> pora, czas, stosowny czas;
c <2782> ogłaszanie, przepowiednie, nauczanie;
d <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
e <2003> nakaz, rozkaz, instrukcja, komenda;
f <4990> zbawca, obrońca, wybawca;