Przekłady

Pozostawiłem1a cię na Krecieb po to, abyś uporządkowałd pozostałec sprawy i ustanowiłe po miastach starszychf — jak ci nakazałemg

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "κατελιπον" [katelipon] - pozostawiłem, opuściłem - strong 2641; w N/A "απελιπον" [apelipon] - pozostawiłem - strong 620;

Słowniki:

a <2641> zostawić, porzucić;
b <2914> Kreta – grecka wyspa położona na Morzu Śródziemnym. Jest ona największą grecką wyspą i piątą co do wielkości wyspą śródziemnomorską;
c <3007> pozostawiać, mieć braki, czekać;
d <1930> uporządkowywać, później prostować;
e <2525> ustanawiać, ustalać, prowadzić;
f <4245> starszy, prezbiter;
g <1299> zarządzać, rozporządzać, rozkazywać;