Przekłady
Przekład dosłowny:

Doglądającyb bowiem jako włodarzd Boży powiniena być nienagannyc, niesamowolnye, nieskory do gniewuf, niepijącyg, nieporywczyh, niechciwy brudnego zyskui,

Przekład literacki:

Biskupb bowiem jako włodarzd Boży powiniena być nienagannyc, niesamowolnye, nieskory do gniewuf, niepijącyg, nieporywczyh, niechciwy brudnego zyskui,

Słowniki:

a <1163> trzeba, być koniecznym, być nieuniknionym, musieć;
b <1985> nadzorca, doglądający, opiekun, władca, biskup;
c <410> nienaganny, bez zarzutu, nieobwiniony;
d <3623> zarządca, szafarz, włodarz;
e <829> samowolny, zarozumiały, zadowolony z siebie;
f <3711> skłonny do gniewu, gniewliwy;
g <3943> uzależniony od picia, opój;
h <4131> awanturnik, człowiek porywczy;
i <146> chciwy brudnego zysku, szukający haniebnego zysku;