Przekłady

trzymający sięa — według naukib — wiernegoc Słowa, aby był w stanied zarówno udzielać zachętye w ramach zdrowegog nauczaniaf, jak i przekonywaći przeciwnychh.

Słowniki:

a <472> trzymać, podtrzymywać, wspierać;
b <1322> nauka, nauczanie, doktryna;
c <4103> wierzący, wierny, godny zaufania, ufający;
d <1415> mocny, potężny, zdolny, możliwy, w stanie;
e <3870> wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
f <1319> nauka, nauczanie, instrukcja;
g <5198> być zdrowym, mieć się dobrze;
h <483> sprzeciwiać się, mówić przeciwko, przeciwstawiać się;
i <1651> upomnieć, wystawić, wyeksponować, zawstydzić, ganić, karcić;