Przekłady

Ty natomiast mów to, co odpowiada zdrowemu nauczaniu,