Przekłady

Przypominaj im, aby byli poddanic i posłusznid zwierzchnościoma i1 władzomb, gotowi do każdego dobregof uczynkue,

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;

Słowniki:

a początek, zwierzchność, władza, stojący na czele;
b władza, autorytet, prawo, waga;
c podporządkować się, poddać się, ulec;
d być posłusznym władzy, słuchać władzy;
e czyn, dzieło, działanie;
f wewnętrznie dobry, dobry z natury, mający dobry charakter;