Przekłady

Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Filemona, ukochanego — i naszego współpracownika,