Przekłady
Przekład dosłowny:

Paweła, więzieńb Pomazańcac Jezusad, i Tymoteusze, brat, do Filemonaf, ukochanegog — i naszego współpracownika,

Przekład literacki:

Paweła, więzieńb Chrystusac Jezusad, i Tymoteusze, brat, do Filemonaf, ukochanegog — i naszego współpracownika,

Słowniki:

a Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
b więzień, związany;
c PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
d Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
e Tymoteusz - czczący Boga;
f Filemon - kochający, przyjazny;
g miłowany, kochany;