Przekłady

Wielokrotnie i na wiele sposobów Bóg od dawna przemawiał do ojców przez prorokówa;1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do IV Księgi Mojżeszowej 12:6-8: I rzekł Pan: Słuchajcie moich słów: Jeżeli jest u was prorok Pana, To objawiam mu się w widzeniu, Przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego, I jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się Wypowiadać się przeciwko słudze memu, Mojżeszowi?; Księgi Jeremiasza 7:25: Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi, proroków; Księgi Amosa 3:7: Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a prorok, wieszcz;