Przekłady

Oraz: [Ty, Panieb, na początkua założyłeś fundamentyd ziemic i niebiosa są dziełeme Twoich rąk];1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 102:26: Tyś z dawna założył ziemię, A niebiosa są dziełem rąk twoich. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <746> początek, zwierzchność, władza, stojący na czele;
b <2962> pan, władca, rządca;
c <1093> ziema, grunt, kraina, ląd;
d <2311> ugruntować, położyć fundament, położyć podwalinę;
e <2041> czyn, dzieło, działanie;