Przekłady

[one przeminąa, a Ty pozostanieszb, wszystkie jak szatac ulegną zużyciud],1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 102:27: One zginą, Ty zaś zostaniesz, I wszystkie jak szata się zużyją; Jak szata, która się zmienia, one się zmienią; Księgi Izajasza 51:6: Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole! Gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary, lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <622> niszczyć, zatracać, ginąć;
b <1265> trwać, pozostawać dalej;
c <2440> okrycie, płaszcz, szata;
d <3822> starzeć się, ulegać starzeniu;