Przekłady

[jak płaszcza je zwinieszb, (jak okrycie)1 — i doznają przemianyc; lecz Ty jesteś ten sam i nie skończą sięd Twoje lata].

Komentarz:

1 w TR i BT nie występuje lekcja "ως ιματιον" [hōs himation] - jak płaszcz, jak szatę;

Słowniki:

a <4018> okrycie, płaszcz, welon;
b <1667> zwijać, zawirować;
c <236> zmieniać, zamieniać, odmieniać;
d <1587> kończyć, ustawać;