Przekłady
Przekład dosłowny:

Do którego z posłańcówa powiedział też kiedykolwiekb: [Usiądź po mojej prawicy, aż położęc Twoich nieprzyjaciółd jako podnóżek dla Twoich stóp]?1

Przekład literacki:

Do którego z aniołówa powiedział też kiedykolwiekb: [Usiądź po mojej prawicy, aż położęc Twoich nieprzyjaciółd jako podnóżek dla Twoich stóp]?1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jozuego 10:24: Kiedy wyprowadzono owych królów do Jozuego, Jozue zwołał wszystkich mężów izraelskich i rzekł do dowódców wojowników, którzy z nim ciągnęli: Zbliżcie się i postawcie swoje nogi na karkach tych królów. Zbliżyli się więc i postawili swoje nogi na ich karkach; Psalmu 110:1: Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
b <4218> wcześniej, dawniej, przedtem;
c <5087> kłaść, umieszczać;
d <2190> wrogi, nieprzyjazny, znienawidzony;