Przekłady
Przekład dosłowny:

w tych ostatnich1a dniach przemówił do nas w (osobie) Syna, którego ustanowiłb dziedzicemc wszystkiego i przez którego uczynił wiekid2.3

Przekład literacki:

w tych ostatnich1a dniach przemówił do nas w (osobie) Syna, którego ustanowiłb dziedzicemc wszystkiego i przez którego stworzył okresy czasud2.3

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "εσχατων" [eschatōn] - końcach, ostatnich; w N/A "εσχατου" [eschatou] - końcu, ostatnim;
2 w TR i BT występuje lekcja "τους αιωνας εποιησεν" [tous aiōnas epoiēsen] - (te) wieki uczynił; w N/A "εποιησεν τους αιωνας" [epoiēsen tous aiōnas] - uczynił (te) wieki;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 2:8: Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <2078> ostatni, końcowy, w końcu, ostateczny;
b <5087> kłaść, umieszczać;
c <2818> spadkobierca, dziedzic;
d <165> wiek, cykl czasu;