Przekłady

On, jako odblaska chwałyb i odbiciec Jego Postacid, podtrzymującye wszystko słowemf swojej mocyg, gdy przez samego siebie1 dokonał2 oczyszczenia (nas) z grzechów2 naszych3, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach 4

Komentarz:

1 w N/A nie występuje lekcja "δι εαυτου" [di eautou] - przez samego siebie;
2 w TR i BT występuje lekcja "ποιησαμενος των αμαρτιων" [poiēsamenos tōn amartiōn] - uczyniwszy (z) grzechów; w N/A "των αμαρτιων ποιησαμενος" [tōn amartiōn poiēsamenos] - (z) grzechów uczyniwszy;
3 w N/A nie występuje słowo "ημων" [hēmōn] - naszych;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 110:1: Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <541> odblask, jasność, blask, migające światło, promieniowanie;
b <1391> chwała, sława, honor, splendor;
c <5481> wizerunek, dokładne odwzorowanie;
d <5287> zrozumienie, założenie, zapewnienie;
e <5342> nosić, prowadzić;
f <4487> słowo wypowiedziane, przesłanie, wypowiedź;
g <1411> dzieło mocycud;
h <2512> oczyszczenie, uzdatnienie
i <3172> wielkość, majestat;
j <5308> wysoki, wzniosły;