Przekłady
Przekład dosłowny:

i stał się o tyle ważniejszyma od posłańcówb, o ile innec od nich odziedziczyłd imięe.

Przekład literacki:

i stał się o tyle ważniejszyma od aniołówb, o ile innec od nich odziedziczyłd imięe.

Słowniki:

a <2909> lepiej, znaczniej, bardziej doskonale;
b <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
c <1313> różne, inne, zmienne;
d <2816> dziedziczyć, dostawać w udziale, otrzymywać;
e <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;