Przekłady
Przekład dosłowny:

Do którego bowiem z posłańcówb (Bóg) powiedział kiedykolwieka: [Ty jesteś moim Synemc, Ja Cię dziś zrodziłemd]? I gdzie indziej: [Ja będę mu Ojcem, a On będzie mi Synemc?]1

Przekład literacki:

Do którego bowiem z aniołówb (Bóg) powiedział kiedykolwieka: [Ty jesteś moim Synemc, Ja Cię dziś zrodziłemd]? I gdzie indziej: [Ja będę mu Ojcem, a On będzie mi Synemc?]1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 2:7: Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem; II Księgi Samuela 7:14: Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem; gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich; I Księgi Kronik 17:13: Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem, nie odejmę mu łaski mojej, jak odjąłem ją temu, który był przed tobą. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <4218> wcześniej, dawniej, przedtem;
b <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
c <5207> syn, potomek;
d <1080> rodzić, płodzić;