Przekłady
Przekład dosłowny:

O posłańcacha wprawdzie mówi: [On swych posłańcówa czyni wichramib, a swoje sługic płomieniem ogniad];1

Przekład literacki:

O aniołacha wprawdzie mówi: [On swych aniołówa czyni wichramib, a swoje sługic płomieniem ogniad];1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 104:3-4: Budujesz na wodach swoje górne komnaty; Czynisz obłoki rydwanem swoim, Suniesz na skrzydłach wiatru. Czynisz wiatry posłańcami swymi, Ogień płonący sługami swymi. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
b <4151> duchwiatr;
c <3011> publiczna służba, posługujący, wypełniać służbę;
d <4442> ogień, pożar;