Przekłady

lecz o Synua: [Twój tronb, o Boże1, na wiekic wiekówc (i)2 Berłem3d prawości4e berło5d Twojego Królestwa].6

Komentarz:

1 lub Bóg;
2 w TR i BT nie występuje słowo "και" [kai] - i;
3 w TR i BT nie występuje rodzajnik "η" [hē];
4 w TR i BT nie występuje rodzajnik "της" [tēs];
5 w N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou];
6 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Samuela 7:12-13 i 16: A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki (...) I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną; tron twój też utwierdzony będzie na wieki; I Księgi Kronik 17:14: Usadowię go w moim domu i w moim królestwie na wieki, a tron jego będzie utwierdzony na wieki; Psalmu 45:7: Tron twój, Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego; Księgi Daniela 7:14: I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza — władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo — niezniszczalne. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <5207> syn, potomek;
b <2362> tron, fotel, siedzenie;
c <165> wiek, cykl czasu;
d <4464> laska, berło;
e <2118> prostolinijność, prawość;