Przekłady

Prawoc bowiem jako zawierająceb w sobie zarysa przyszłychd dóbre, a nie sam obrazf rzeczyg, przez te same ofiary, składaneh stale rok w rok, w ogólei nie może1j doprowadzić do doskonałościl tych, którzy (z nimi) przychodząk.

Komentarz:

1 w TR i N/A występuje lekcja "δυναται" [dynatai] - może; w BT "δυνανται" [dynantai] - mogą;

Słowniki:

a cień, ciemność;
b mieć, posiadać;
c prawo, norma;
d zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;
e wewnętrznie dobry, dobry z natury, mający dobry charakter;
f obraz, podobieństwo, wizerunek;
g sprawa, czyn;
h przynosić, ofiarowywać, przyprowadzać;
i ciągle, nieprzerwanie;
j móc, być w stanie, być możliwym;
k podchodzić, zbliżać się;
l zakończyć, wykonać, dokonać;