Przekłady

Prawo bowiem jako zawierające w sobie zarys przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, składane stale rok w rok, w ogóle nie może doprowadzić do doskonałości tych, którzy (z nimi) przychodzą.