Przekłady

Wiara zaś jest pewnością tego, co obiecuje nadzieja, udowodnieniem rzeczy, które nie są widzialne.