Przekłady

Wiaraa zaś jest pewnościąc tego, co obiecuje nadziejab, udowodnieniemd rzeczyd, które nie są widzialnef.

Słowniki:

a wiara, wierność, zaufanie;
b mieć nadzieję, oczekiwać;
c zrozumienie, założenie, zapewnienie;
d sprawa, czyn;
e wykazanie, przekonanie, dowód, wykazanie błędu, nagana, upomnienie;
f patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;