Przekłady

Ci bowiem, którzy tak mówią, okazująa tym samym, że szukająb ojczyzny.

Słowniki:

a <1718> objawiać, czynić widocznym, manifestować;
b <1934> szukać, podążać;