Przekłady

Ci bowiem, którzy tak mówią, okazująa tym samym, że szukająb ojczyzny.

Słowniki:

a objawiać, czynić widocznym, manifestować;
b szukać, podążać;