Przekłady

Z tego zatem powodu i my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody i krępujący (nas) grzech (i) biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu