Przekłady

Z tego zatem powodua i my, otaczanib c tak wielką rzesząd świadków, odłożywszyf wszelkie przeszkodye i krępującyg (nas) grzech (i) biegnijmyi wytrwaleh w wyznaczanymj nam wyściguk

Słowniki:

a toteż, przeto, w konsekwencji, dlatego;
b mieć, posiadać;
c otaczać, obejmować, leżeć obok;
d obłok, chmura, mnóstw, rzesza;
e ciężar, waga, obciążenie;
f odkładać, zwalniać, wyrzekać;
g dokładnie otaczać, łatwo otaczać;
h wytrwałość, niezłomność;
i biegać, ćwiczyć;
j ustanawiać przed, wykładać;
k bój, walka;