Przekłady

Niech trwab miłość braterskaa.

Słowniki:

a braterstwo, miłość braterska;
b pozostać, trwać, przebywać, oczekiwać, zatrzymać się;