Przekłady
Przekład dosłowny:

Ciaład bowiem tych zwierzątb, których krew arcykapłan wnosia do (świętego) świętychd za grzech, spala sięe poza obozemf.1

Przekład literacki:

Ciaład bowiem tych zwierzątb, których krew arcykapłan wnosia do (miejsca) najświętszegod za grzech, spala sięe poza obozemf.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 16:27: A cielca ofiary za grzech i kozła ofiary za grzech, których krew została wniesiona dla dokonania nią obrzędu przebłagania w świątyni, każe wynieść poza obóz i spalą w ogniu ich skóry, ich mięso i ich odchody. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1533> wnosić, wprowadzać, prowadzać;
b <2226> stworzenie, zwierzę, istota żywa;
c <39> święty, poświęcony, oddzielony;
d <4983> ciało fizyczne;
e <2618> spalać, zużywać całkowicie;
f <3925> hufiec, obóz, garnizon, baraki wojskowe, wojsko w szyku bojowym;