Przekłady

Dlatego i Jezusa, aby uświęcićb ludd własnąc krwią, wycierpiał poza bramąe.

Słowniki:

a <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b <37> uświęcić, poświęcić, oddzielić;
c <2398> własny, osobisty, posiadany;
d <2992> lud, tłum;
e <4439> brama, drzwi;