Przekłady

Przez Niego więc1 nieustannie2 składajmya Bogu ofiarę uwielbieniab, to znaczy owocc wargd wyznającyche Jego Imięf.3

Komentarz:

1 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "ουν" [oun] - więc;
2 w TR i BT występuje lekcja "διαπαντος" [diapantos] i jest pisane łącznie; w N/A "δια παντος" [dia pantos];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 50:14 i 23: Ofiaruj Bogu dziękczynienie I spełnij Najwyższemu śluby swoje! (...) Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże; Psalmu 51:17 i 19: Panie! Otwórz wargi moje, A usta moje głosić będą chwałę twoją! (...) Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże; Psalmu 107:22: Niechaj składają ofiary dziękczynne, Niech z radością opowiadają o czynach jego!; Księgi Izajasza 57:19: Stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów: Pokój! Pokój dalekiemu i bliskiemu — mówi Pan, Ja go uleczę; Księgi Ozeasza 14:2: Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana! Mówcie do niego: Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <399> prowadzić, nosić, ofiarowywać;
b <133> chwała, uwielbienie, pochwała;
c <2590> owoc, rezultat, zysk;
d <5491> warga, jama ustna;
e <3670> wyznawać, przyznawać, uznawać, pochwalać;
f <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;