Przekłady

Nie zaniedbujciec też dobroczynnościa i wzajemnej pomocyb; takie bowiem ofiary podobają sięd Bogu.

Słowniki:

a <2140> dobroczynnośc, czynienie dobra;
b <2842> wspólnota, udział, komunia;
c <1950> zapominać, zaniedbywać;
d <2100> podobać się, być przyjemnym, bardzo podobać się;