Przekłady

Módlcie się za nas; jesteśmy1a bowiem przekonani1a, że mamyd czysteb sumieniec, gdyż chcemyf we wszystkim dobrzee postępowaćg.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "πεποιθαμεν" [pepoithamen] - jesteśmy przekonani, położyliśmy ufność; w N/A "πειθομεθα" [peithometha] - jesteśmy przekonywani, pokładamy ufność;

Słowniki:

a <3982> pokładać ufność, polegać, być pokonanym;
b <2570> piekne, dobre, godne, szlachetne;
c <4893> sumienie, świadomość;
d <2192> mieć, posiadać;
e <2573> dobrze, pięknie, prawidłowo, słusznie;
f <2309> chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;
g <390> postepować, obracać się;