Przekłady

A Bóg pokojua, który przez krew wiecznegof przymierzae wyprowadziłb spośród umarłychc wielkiegod Pasterza owiec, Panag naszego Jezusah,1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 55:3: Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, boja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś, Dawidowi!; Księgi Izajasza 63:11: I wspominali dawne dni, Mojżesza i jego lud: Gdzież jest Ten, który go wyprowadził z morza, gdzie pasterz jego trzody? Gdzież jest Ten, który włożył Ducha swego Świętego do ich serc?; Księgi Jeremiasza 32:40: I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić; a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili; Księgi Ezechiela 37:26: I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki; Księgi Zachariasza 9:11: Nadto za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1515> pokój, spokój umysłu;
b <321> wyprowadzać, prowadzić, kierować, pypływać na morze;
c <3498> martwy, śmiertleny, trupi;
d <3173> wielki, potężny;
e <1242> przymierze, umowa, wola, testament;
f <166> wieczny, nieskończony;
g <2962> pan, władca, rządca;
h <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;