Przekłady
Przekład dosłowny:

Obya was wydoskonaliła we wszelkim dziele1b dobrymc ku wypełnieniu Jego wolid, czyniąc w was2 to, co miłee w Jego oczachf - przez Jezusag Pomazańcah, któremu chwałai na wiekij wiekówj. Amenk.

Przekład literacki:

Obya was wydoskonaliła we wszelkim dziele1b dobrymc ku wypełnieniu Jego wolid, czyniąc w was2 to, co miłee w Jego oczachf - przez Jezusag Chrystusah, któremu chwałai na wiekij wiekówj. Amenk.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "εργω" [ergō] - czynie, dziele;
2 w TR i BT występuje lekcja "υμιν" [hymin] - was - strong 5213; w N/A "ημιν" [hēmin] - nas - strong 2254;
3 w N/A 28 w wariancie występuje lekcja "των αιωνων" [tōn aiōnōn] - od wieków;

Słowniki:

a <2675> uzupełnić, wydoskonalić, umocnić;
b <2041> czyn, dzieło, działanie;
c <18> wewnętrznie dobry, dobry z natury, mający dobry charakter;
d <2307> wola, życzenie, pragnienie;
e <2101> bardzo podobające się, miłe, akceptowane;
f <1799> w obecności, przed obliczem, wobec;
g <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
h <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
i <1391> chwała, sława, honor, splendor;
j <165> wiek, cykl czasu;
k <281> Amen; Hebr. "אָמֵן" (amen) - zaprawdę, naprawdę;