Przekłady

Proszęa zaś was, bracia, znoście to słowob zachętyc, bo krótkod do was napisałeme.

Słowniki:

a <3870> wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
b <3056> słowo, mowa, sprawa;
c <3874> wezwanie, błaganie, zachęta, pociecha;
d <1024> trochę, mało;
e <1989> pisać list, przekazywać list, wysyłać wiadomość;