Przekłady

Wiedzciea, że (nasz)1 brat, Tymoteuszb, został zwolnionyc; zobaczęd was razem z nim, jeśli wkrótcec przyjdzie.

Komentarz:

1 w TR i BT nie występuje słowo "ημων" [hēmōn] - naszego;

Słowniki:

a <1097> poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;
b <5095> Tymoteusz - czczący Boga;
c <630> oddalićopuścićuwolnićwypuścić;
d <5032> szybciej, prędzej;
e <3700> ukazać, uczynić widocznym, pojawić się, zobaczyć;