Przekłady

Nie bądźcie chciwia, zadowalajcie sięb tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: [Nie porzucęc cię ani cię nie opuszczę1d].2

Komentarz:

1 w TR i N/A występuje lekcja "εγκαταλιπω" [egkatalipō] - opuściłbym, pozostawiłbym; w BT "εγκαταλειπω" [egkataleipō] - opuszczałbym, pozostawiałbym;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 28:15: A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem; V Księgi Mojżeszowej 31:6 i 8: Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą, nie porzuci i nie opuści cię (...) Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!; Księgi Jozuego 1:5: Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę; Księgi Izajasza 41:17: Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, Ja, Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę; I Księgi Kronik 28:20: Potem rzekł Dawid do Salomona, swego syna: Zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła, nie bój się i nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <866> niezamiłowany w pieniądzach, niechciwy, niekochający pieniędzy;
b <714> wystarczać, zadowalać;
c <447> porzucać, luzować;
d <1459> opuszczać, porzucać;