Przekłady
Przekład dosłowny:

Jezusa Pomazaniecb wczoraj1 i dziśc — ten sam i na wiekid.2

Przekład literacki:

Jezusa Chrystusb wczoraj1 i dziśc — ten sam i na wiekid.2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "χθες" [chthes]; w N/A "εχθες" [echthes];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 90:2: Zanim góry powstały, Zanim stworzyłeś ziemię i świat, Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!; Psalmu 102:27: One zginą, Ty zaś zostaniesz, I wszystkie jak szata się zużyją; Jak szata, która się zmienia, one się zmienią. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
c <4594> dzisiaj, teraz;
d <165> wiek, cykl czasu;